Üdvözöljük!

Községi Könyvtár

Ebes
 

 

 

Községi Könyvtárunk az Ebesi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. keretében működő nyilvános könyvtár.
A könyvtárak működésének feltételeit, feladatait a 140/1997. évi törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről c. törvény szabályozza.
A törvény pontosan meghatározza a hazai könyvtárügy küldetését és fejlesztési irányait.

 
könyvtár

 
Célunk, hogy a település könyvtára információs - közéleti - oktatást támogató centrummá váljon.
Szolgálja az általános művelődési igények kielégítését.
Lehetőséget teremtsen az általános és szakmai tájékozódáshoz, valamint a szabadidő hasznos eltöltéséhez.

 
könyvtár

 
A tudásalapú társadalomban az ismereteket, bármely információt a könyvtár viszi a felhasználóhoz.
Könyvtárunk olyan művelődési alapintézmény kíván lenni, mely minden emberi tevékenységi formához képes kapcsolódni,
így a kutatásnak, termelésnek, oktatásnak, közművelődésnek, szórakozásnak és a szabadidő hasznos eltöltésének fontos eszköze;
bármely művelődési és más intézmény partnere.

 
könyvtár

 
Olyan felhalmozó és szolgáltató intézmény, mely az információközlő és közvetítő rendszer része, jellegét tekintve tömegkommunikációs intézmény.
Mindezek megvalósításához 10.000 kötetes állományával és időszaki kiadványokkal áll olvasói rendelkezésére.

 

 

Csecsődi Enikő
Könyvtárvezető
eMagyarország

 

 

 

 

 

 
kép elforgatása balra 90 fokkalelĹ‘zĹ‘slideshow elindításaKövetkező‘kép elforgatása jobbra 90 fokkal
loading
clearbox ablak bezárása
slideshow megállításaslideshow elindítása