Könyvtárhasználat

Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

Ebes
 

 
Könyvtárhasználat
 
A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve kötelezően elismeri.
 
Beiratkozás:
 
A beiratkozás a beírás időpontjától számított egy évre szól.
 
Könyvtári tagság: 700 Ft/év
Kedvezményes tagság: 500 Ft/év
(Kedvezményes tagság: Érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők, és 70 éven aluli nyugdíjasok )
Önkéntes pártoló tagság: 1 000 Ft/év.
Ingyenes tagság: 16 éven aluli diákok, 70 év fölötti nyugdíjasok, pedagógusok, valamint a könyvtárak, a muzeális intézmények, közművelődési intézmények és levéltárak dolgozói
 
Az olvasók személyes adatait a jogszabályban leírt módon kezeljük. Beiratkozáskor az 1997. évi CXL. törvény 57. §-a értelmében a következő adatokat kell megadni: nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, állandó (ha van ideiglenes) lakcímét, személyi igazolványának, vagy útlevelének számát.
 
Kölcsönzés:
 
A kölcsönzés feltétele az érvényes könyvtári tagság. Könyvtári taggá az válik, aki személyi adatait megadja, azokat igazolja, és a tagdíjat befizeti.
 
Könyvtárközi kölcsönzés:
 
Beiratkozott olvasóink részére az állományunkban nem található dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzés útján, az Országos Dokumentum-ellátási Rendszeren (ODR) keresztül bocsátjuk rendelkezésre.
 
A kölcsönzés díja: 100 Ft/könyv. (Amennyiben a kérést sikerült teljesíteni.) Amennyiben az így kikölcsönzött dokumentumot a meghatározott kölcsönzési idő végéig nem szolgáltatja vissza az olvasó, abban az esetben pótdíjat kell fizetnie.

 

 

 

 

 
kép elforgatása balra 90 fokkalelĹ‘zĹ‘slideshow elindításaKövetkező‘kép elforgatása jobbra 90 fokkal
loading
clearbox ablak bezárása
slideshow megállításaslideshow elindítása