Szolgáltatások

Könyvtárhasználat

A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati
szabályzatot magára nézve kötelezően elismeri.

Beiratkozás:

A beiratkozás egy évre szól.

Könyvtári tagság:

700 Ft/év

Kedvezményes tagság: (Érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők, és 70 éven aluli nyugdíjasok)

500 Ft/év

Önkéntes pártoló tagság:

1000 Ft/év

Ingyenes tagság: 16 éven aluli diákok, 70 év fölötti nyugdíjasok, pedagógusok, valamint a könyvtárak, a muzeális intézmények, közművelődési intézmények és levéltárak dolgozói

* Az olvasók személyes adatait a jogszabályban leírt módon kezeljük. Beiratkozáskor az 1997. évi CXL. törvény 57. §-a értelmében a következő adatokat kell megadni: nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, állandó (ha van ideiglenes) lakcímét, személyi igazolványának, vagy útlevelének számát. 

Kölcsönzés

A kölcsönzés feltétele az érvényes könyvtári tagság. Könyvtári taggá az válik, aki személyi adatait megadja, azokat igazolja, és a tagdíjat befizeti.

Könyvtárközi kölcsönzés

Beiratkozott olvasóink részére az állományunkban nem található dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzés útján, az Országos Dokumentum-ellátási Rendszeren (ODR) keresztül bocsátjuk rendelkezésre.

Internet/számítógép használat

1-15. percig 50 Ft
16-30. percig 100 Ft
31-45. percig 150 Ft
46-60. percig 200 Ft

Nyomtatás, fénymásolás

Fekete-fehér (A/4-es oldal):
csak szöveges dokumentum: 50 Ft
szöveges dokumentum képpel: 100 Ft
képek, fotók: 300 Ft 


Színes (A/4-es oldal):
csak szöveges dokumentum: 70 Ft
szöveges dokumentum képpel (pl.: önéletrajz): 150 Ft
képek, fotók: 500 Ft 


Fekete-fehér (A/3-as oldal):
csak szöveges dokumentum: 100 Ft
szöveges dokumentum képpel: 200 Ft
képek, fotók: 800 Ft

Színes (A/3-as oldal):
szöveges dokumentum képpel: 200 Ft
képek, fotók: 1000 Ft 

FAX küldése 500 Ft/ oldal, minden további oldal 150 Ft
Laminálás  500 Ft/ oldal
Scannelés 50 Ft/ oldal 


Spirálozás A/4-es méretben  (műanyag spirál, átlátszó előlap, fehér karton hátlap)
1-25 lapig 500 Ft
26-60 lapig 550 Ft
61-100 lapig 600 Ft
101-125 lapig 650 Ft
126-160 lapig 700 Ft
161-200 lapig 750 Ft
200-250 lapig 800 Ft