Községi Könyvtár

Községi Könyvtárunk az Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. keretében működő nyilvános könyvtár.
A könyvtárak működésének feltételeit, feladatait az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szabályozza.

A törvény pontosan meghatározza a hazai könyvtárügy küldetését és fejlesztési irányait.

Célunk, hogy a település könyvtára információs – közéleti – oktatást támogató centrummá váljon.

Szolgálja az általános művelődési igények kielégítését.

Lehetőséget teremtsen az általános és szakmai tájékozódáshoz, valamint a szabadidő hasznos eltöltéséhez.

A tudásalapú társadalomban az ismereteket, bármely információt a könyvtár viszi a felhasználóhoz.
Könyvtárunk olyan művelődési alapintézmény kíván lenni, mely minden emberi tevékenységi formához képes kapcsolódni, így a kutatásnak, termelésnek, oktatásnak, közművelődésnek, szórakozásnak és a szabadidő hasznos eltöltésének fontos eszköze; bármely művelődési és más intézmény partnere.

Olyan felhalmozó és szolgáltató intézmény, mely az információközlő és közvetítő rendszer része, jellegét tekintve tömegkommunikációs intézmény.
Mindezek megvalósításához 10.000 kötetes állományával és időszaki kiadványokkal áll olvasói rendelkezésére.

Biró-Zsirnameczki Krisztina
Könyvtárvezető