Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

A Társaság Alapítója:

Ebesi Községi Önkormányzat

Székhely: 4211 Ebes, Széchényi tér 1.

Képviseli: Szabóné Karsai Mária polgármester

Telefonszám: 0652/565-048

Email: hivatal@ebes.hu

URL: www.ebes.hu

 

A társaság neve, székhelye, telephelyei:

A társaság cégneve: Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

A társaság székhelye: 4211 Ebes, Ady Endre utca 6-8.

A társaság telephelyei: 4211 Ebes, Kossuth utca 32.

 

A társaság tevékenységi köre:

Az Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. , mint általános közhasznú szervezet útján látja el a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Ötv.) 13. paragrafus (1) bekezdésébe foglalt közfeladatai közül – az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően – a következő tevékenységeket, melynek tagozódása a következő:

1./ Jogszabályban meghatározott közfeladatokhoz kapcsolódó közhasznú tevékenységek

2./ A TEÁOR 08′ szerint megjelölt cél szerinti közhasznú tevékenységek

3./ A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó üzletszerű gazdasági tevékenységek  TEÁOR 08′ besorolási rend szerint.

A társaságnak a közfeladatokhoz kapcsolódóan  végzett közhasznú tevékenységei – Ötv. 13. paragrafus (1) – : 

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 

15. Sport, ifjúsági ügyek;

A társaság fő tevékenysége: könyvtári, levéltári tevékenység

A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei: bővebben az alábbi linken.

Az Ügyvezető:

A társaság ügyeinek intézését valamit a társaság képviseletét határozott időtartamra megválasztott ügyvezető látja el. Az ügyvezető feladata kiterjed minden olyan tevékenység elvégzésére, amelyet jogszabály feladatául kijelölt, illetőleg minden olyan kérdésben eljárhat, amelyet jogszabály nem tilt.

A társaság ügyvezetője: Eignerné Bartusz Andrea ügyvezető

Székhely: 4211 Ebes, Ady Endre utca 6-8.

Telefonszám: 0652/ 366-136

Email: ebeskultkft@gmail.com

 

A Felügyelőbizottság:

A társaságnál a működés törvényességének ellenőrzése céljából 3 tagból álló felügyelő bizottság működik.