Adatvédelmi Irányelvek

Az adatkezelő megnevezése: EBES KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
Teljes név: Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Adószáma: 21873021209
Székhelye: 4211 Ebes, Ady E utca 6-8.
Kapcsolattartó telefonszám: +36 52 366 136
Weboldal címe: www.kulturaliskftebes.hu
E-mail: ebeskultkft[kukac]gmail.com

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel
Adatkezelés időtartama: az űrlap elküldésétől számított 365 nap
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása kapcsolatfelvétel során
Kezelt adat típusa: név, e-mail, telefonszám, egyéb személyes adat amit az érintett megad a kapcsolatfelvétel során

Sütik (cookie)

A sütik olyan kis adatmorzsák, melyeket a böngésző tárol a gépedre és arra szolgálnak, hogy megkönnyítsék a weboldalon történő böngészést.

Google Analytics sütik

A Google Analytics olyan információkat összegez a weboldal használatáról, mint például az IP-cím, amelyet a rendszer elküldhet a Google-nek, és a kiszolgáló szerverein tárolja. Ezeket az információkat a weboldalunk működésének javításához használjuk fel.

Facebook pixel

A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. Bővebb információ a Facebook cookie-ről a Facebook adatkezelési szabályzatában: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Amennyiben érintett nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az érintett számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

A honlapon nem tárolunk személyes adatokat. A kapcsolati űrlapon megadott adatokat kizárólag e-mailben kapjuk meg.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

Kérhető, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

Az űrlapon megadott adatokat, kizárólag személyes kapcsolattartás céljából kérjük, ezekhez harmadik fél nem fér hozzá és nem is továbbítjuk harmadik félnek.

Az adatkezelési tájékoztatóhoz felhasznált hatályos jogszabályok

  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
  • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
  • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
  • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
  • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
  • A Nemzeti Adatvédelmi és információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
  • GDPR, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 sz. Rendelete, a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről , védelméről és az adatok szabad áramlásáról

Tárhelyszolgáltató

web-server.hu