Múzeumpedagógiai ajánló

„Ítélet nélkül- családok kényszermunkatáborokban” című állandó kiállításhoz kapcsolódó foglalkozások

Állandó kiállításunk az 1950-53-as hortobágyi kényszermunkatáborok lakóinak életét mutatják be.

A diákok egy rövid (10-15 perces) történelmi bevezetést követően, az elhangzottakra épülő tematikus játékokkal ismételhetik át és mélyíthetik el az elhangzottakat.

 • Karakter Játék: A játék során a deportálások okait állítjuk a középpontba, olyan levelek, dokumentumok segítségével, amelyek a foglalkozás végére megvilágítják, hogy miért kerültek a táborba az emberek. A valós személyektől származó leveleket, dokumentumokat, rajzokat egy fiktív személy, Kovács József naplóbejegyzései kötnek össze.
 • Fogalmi terror– játékos ismerkedés a történelmi korszakkal. : egy borítékból minden egyes játékos húz egy-egy fogalmat pl.: csengőfrász. A játékosnak tudnia kell a saját fogalmát, mielőtt a játékbomba fel nem robban a kezében. Amennyiben nem tudja meg mondani a saját fogalmát a játékból kiesett. A játék több fordulós egyenes kieséses rendszer módján történik. A játékosok minden fordulóban új fogalmat húznak.
 • Levél az otthoniaknak: Hogy a foglalkozáson részt vevő diákok minél jobban átérezzék a tábor életkörülményeit, megkérjük őket, hogy írjanak egy pár soros levelet az otthon maradottaknak. A levelekből szúrópróba szerűen kiválasztunk egyet-kettőt, és azokat az akkori tábori viszonyoknak megfelelően a tábori rendőrség cenzúra eljárása alá vonjuk. Azokat az információkat, melyek a rendszer és a tábor fenntartása szempontjából „veszélyesnek” minősíthetőek fekete tussal kihúzzuk. 
 • A lista: A tábori életet szemléltető foglalkozás, azon eseményt próbálja életközelibbé tenni, amikor a családokat a lakhelyük elhagyására utasította a hatalom. A családoknak a megszabott súlyú csomagot nem lehet túl lépniük. A tárlatba látogatókat megkérjük, hogy írjanak egy listát a legfontosabb tárgyakról, szükségesnek vélt dolgokról. A lejegyzett listák közül, a foglalkozásvezető kiválaszt egyet-kettőt , és összehasonlítjuk azon tárgyakkal, amiket elvittek magukkal a kitelepítésre ítélt családok tagjai, majd a tárlatvezető viszonyítási alapot adva elmeséli, hogy a hétköznapi tábori életben melyek voltak a hiánycikkek, és miben kellett a táborlakóknak nélkülözniük.

Ajánlott korosztály: 8-12 évfolyam

Ajánlott időpont: évfordulókhoz, megemlékezésekhez

A foglalkozás ideje tárlatvezetetéssel együtt: 45-60 perc

Felmerülő költség: 500,-Ft/ fő

Igény szerint filmvetítéssel egybekötött foglalkozást is tudunk kínálni. Választható filmek: Út a semmibe- dokumentumfilm, egykori táborlakók közreműködésével, Csonka délibáb- játékfilm

RetróTár

„ Mint a mókus fenn a fán…”

A RetroTár a Kádár-korszak történelmét öleli fel a korszakra jellemző eredeti tárgyak tükrében, amellyel egy kötetlenebb, játékosabb oldaláról mutatja be a történelmet.
A „legvidámabb barakk” hétköznapjait felelevenítő múzeumpedagógia foglalkozásokat már óvodásoktól kezdve kínáljuk.

 

Óvodás és alsós évfolyamok számára

 • A „Nagymama szobája”: ismerkedés a klasszikus tárgyakkal, ahol a tárgyakat kézbe vehetik, összehasonlíthatják a jelenleg is használatos tárgyakkal, működésük közben csodálhatják meg a régiségeket. Az ismerkedés után diavetítéssel vagy bakelit lemez hallgatásával ütjük el az időt.

Általános felső és középiskola tanulói számára

 • Egy rövid tárlatvezetés után megismerkedünk a korszakkal,majd a kurta történelem órát követi: kisdobos eskü letétel, az úttörőt 12. pontjának skandálása. A történelemi korszak hangulatát a következő tárgyakkal, fogalmakkal próbáljuk visszaadni: munkakönyv, erika írógép, brigádkitüntetés, kék útlevél, tárcsázós telefon, 2 forintos, kmk, nyugat, III./III., Bélás…

Ajánlott korosztály: óvodás kortól

Ajánlott időpont: bármikor

A foglalkozás ideje tárlatvezetetéssel együtt: 45-60 perc

Felmerülő költség: 500,-Ft/ fő

Forradalmi forgatag

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve. Hagyományaink megőrzése érdekében a szabadságharc prominens személyeinek megismerését és a róluk való emlékezés fontosságát nem vitathatjuk. A kézműves foglalkozás választható elemei: huszárcsákó-, párta készítése, nemzetiszín gyertyamártás, csavarás huszárvágás, Kossuth –címer készítés. 

A foglalkozás ideje alatt, a korszak nagy íróinak- Kölcsey, Vörösmarty- és zeneszerzőinek- Erkel Ferenc, Egressy Béni- alkotásait hallgatjuk, mellyel igyekszünk megidézni a kor szellemiségét.

Ajánlott korosztály: óvodától

Ajánlott időpont: évfordulókhoz, megemlékezésekhez

A foglalkozás ideje: 45-60 perc

Felmerülő költség: kedvezményes belépőjegy: 500,-Ft/ fő

Petőfiről Petőfitől

Aki magyarul azt mondja: költő mindenekelőtt Petőfire gondol. Attól kezdve, hogy belépett az irodalomba, szüntelenül jelen van. Példakép és mérce. A róla írt kritikák, cikkek, tanulmányok, könyvek könyvtárat tesznek ki, és minden korban új szempontokból új mondanivalókat tesznek hozzá. Adatait szinte fölösleges leírni: oly ismertek, mint versei. Ki ne tudná, hogy az 1822-ről 1823-ra virradó szilveszter éjszakáján született? Ki ne tudná, hogy Petrovics Sándornak hívták? Hogy mindössze huszonhat évet élt? Hogy 1848 forradalma elválaszthatatlan a nevétől? És hogy 1849-ben, a Segesvár melletti csatában esett el?

A foglalkozáson megpróbáljuk megismerni rövid, ám zsúfolt életútját, személyiségét festmények, dokumentumok, visszaemlékezések segítségével.

Majd játékos nyomozás folytatunk utána, nyomozati jegyzőkönyv kitöltésével próbáljuk megkeresni.

Ajánlott korosztály: 3. osztálytól- 8. osztályig

Ajánlott időpont: évfordulókhoz, megemlékezésekhez

A foglalkozás ideje: 45-60 perc

Felmerülő költség: 500,-Ft

Mini ásatás, rendhagyó történelem órák, Régész tanoda

 • Kalandozás a szakócától a légyfogó üvegig

A gyerekek játékos foglalkozásokon ismerkednek meg a régészettel, a régész munkájával, amin keresztül megismerik lakóhelyük örökségeit. A foglalkozás részei igény szerint: mini ásatás, őrlés őskori őrlőkövön, szövőkeret, szövés és agyagedény készítése kőkori módra.

 • Az emberré válás története

Milyen szakaszai voltak az emberré válásnak? Milyen eszközöket használtak az előemberek és az ősemberek? Kipróbálnád ezeket az eszközöket? A foglalkozások általános iskola 3-6.-ik osztályos tanulói számára ajánljuk, akik még ismerkedő fázisban vannak és a történelemmel és az írott történelem előtti időszakkal és ennek biztos talajon mozgó tudósaival, a régészekkel. Igény szerint a foglalkozást mini ásatással zárjuk.

 • Mit rejt a föld?

A témából fakadóan ez a múzeumpedagógia óra szintén általános iskola 3-6. osztályos tanulók számára ajánlott.  A gyerekek megismerkedhetnek a régészek munkájával, és megtudják, mi a különbség Indiana Jones és egy igazi régész munkája között. Megismerkedünk a régészek eszközeivel, az ásatás folyamatával, a korszakolás jelentőségével és a különféle leletek jellegzetességeivel (agyag, fa, bőr, csont, kő). Igény szerint a foglalkozást mini ásatással zárjuk.

 • Miről mesél a címer? A heraldika alapjai

3-6. évfolyam részére. Megismerkedünk a címer jelentésével és eredetével. Megbeszéljük, kinek/minek/miért lehet, vagy nem lehet címere. Egy általános ismertetés követően (címerpajzs, színek, mesteralakok szabályai) a foglalkozás második felében mindenki megrajzolhatja, vagy színes papírból elkészítheti a saját maga által megálmodott címert.

 • Fehérlófia a tudományban – egy mese kulturális háttere

5-6. évfolyamos diákok részére. A Fehérlófia című mesén, a mese szimbólumain és cselekményén keresztül utazunk el az ősi hitvilágba. Megismerkedünk a táltosok és a sámánok jelenségével, jelentőségével és szerepével az ázsiai és a magyar kultúrában.

 • Fehérlófia – egy ezeréves történet: mesefeldolgozás

3-4. évfolyamos diákok részére. Az ismert történet játékos feldolgozása során a szereplők és az események ismertetése mellett alapszinten betekintést nyújtunk a régi magyar táltos-hagyományba a mesében fellelhető jellegzetességek segítségével (tejivás, próbatételek, másvilági utazás, feldarabolás, újjászületés, segítő szerepkör).

Búzától a kenyérig- Kemencés nap a múzeumban

A „Búzától a kenyérig” elnevezésű múzeumpedagógia foglalkozást főleg óvodások és alsó tagozatos általános iskolai tanulók részére alánjuk. A foglalkozás során a gyerekek megismerkedhetnek a gabonafélékkel, termesztésükkel, feldolgozásukkal, a mag útjától a kenyérig. Kipróbálhatják a gabona őrlését őskori őrlőkövön, és kézi malmon is. Ezután különböző kenyér félék kóstolója következik (fehér, magos kenyeret) és más kultúrák kenyereit is megismerhetik. És ha így sem lesz tele a gyomor, akkor az előre begyúrt kelesztett tésztából kakaós, vagy fahéjas csigát, sós perecet süthetnek ki a gyerekek az előfűtött kemencében.

Ajánlott korosztály: óvodától alsó tagozatig

Ajánlott időpont: időjárás függő (áprilistól)

A foglalkozás ideje: 45-60 perc

Felmerülő költség: 500,-Ft

 

„ …könyveken át a Világ tényeit…”

A foglalkozáson a kódex írás, könyvnyomtatás, a könyv terjedésének és használatának történetét ismerhetik meg a gyerekek.

Kisiskolásoknak ajánljuk a papírmerítést, merített papírból notesz készítését, iniciálé rajzolás- kifestést.

Sumér, egyiptomi, ógörög, ókori római kultúrák jelentősebb írott műveinek megismerése.

Ajánlott korosztály: alsó tagozat

Ajánlott időpont: egész évben

A foglalkozás ideje: 45-60 perc

Felmerülő költség: 500,-Ft

„S ők élni fognak, élni mindörökkön…”

Október 6-án az aradi vértanúkra emlékezünk, a hősies 1849/49-es szabadságharc és forradalom halálra ítélt hadvezérei előtt hajtunk fejet. A kézműves foglalkozáson mécses tartót készítünk a hadvezérek arcképével, majd memóriajáték következik művelődéstörténeti és eseménytörténeti személyekkel, helyszínekkel, a korabeli élet hírességeivel.

Ajánlott korosztály: alsó tagozattól

Ajánlott időpont: október

A foglalkozás ideje: 45-60 perc

Felmerülő költség: 500,-Ft

„Bárhogy lesz, úgy lesz”- Társasjáték

Az 1956-os év slágere a „Bárhogy lesz, úgy lesz”. Október 23-án azonban az egyetemi ifjúság és a hozzá csatlakozó tömeg azt mondta:” Ne legyen akárhogy!” Elég volt a megalázottságból, a félelemből és kiszolgáltatottságból, az éjszakai elhurcolásokból és a rögtönítélő népbírósági perekből. Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista diktatúra elleni forradalma és a szovjet meg­szállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákok békés tün­te­té­sével kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával feje­ződött be november 10-én.

A fentiekhez igazodva izgalmas és szórakoztató társasjátékon keresztül ismerhetik meg a gyerekek az 1956-os eseményeket.

Ajánlott korosztály: felső tagozattól

Ajánlott időpont: október

A foglalkozás ideje: 45-60 perc

Felmerülő költség: 500,-Ft

Rejtély a múzeumban

A manapság népszerű az ún .kiszabadulós játékok ötletén alapulva készült el a Rejtély a múzeumban- Hová tűnt a múlt? című játékunk azzal a céllal, hogy a múzeumlátogatást és a játékot ötvözzük egy, a kor igényeihez illeszkedő csapatjátékban. A játékosok a múzeum tárlatait járhatják végig, a kijelölt területen a kiállítás tárgyai között kutathatnak. A játék kerettörténetét- mely illeszkedett a kiállítás történeti hátteréhez- egy III/III-as ügynök utasításai adják, melyeket végrehajtva lehet sikeresen kiszabadulni a kiállításból. Egyes feladványok rövid történelmi szövegbe vannak elrejtve, míg mások a kor hangulatát idézik: pl. az ügynök írógépéből kilátszó gépelt jelentés, régi tárcsázós telefon beszélőjébe rejtett poloska…

Ajánlott korosztály: alsó tagozattól

Ajánlott időpont: egész évben

A foglalkozás ideje: kb. 60 perc

Felmerülő költség: sikeres szabadulás esetén ingyenes

Néphagyományok, hiedelmek

 • Szent Márton lúdjai

2-8. évfolyam részére. Október végétől november közepéig várjuk a diákokat Márton-napi foglakozásunkra. A múzeumi óra keretén belül megismerkedünk Szent Márton legendájával és a hozzá kapcsolódó hiedelmekkel (pl. libahús evése, időjóslás).

A foglalkozás második felében a libatollal való írás rejtelmeibe vezetjük be a diákokat, akik maguk is kipróbálhatják, hogyan írtak a középkori szerzetesek és íródeákok.

 

 • Luca néni boszorkánykonyhája

Decemberben szeretettel várjuk az alsós évfolyamokat egy rendkívüli múzeumi órára. A dramatikus foglalkozáson Luca boszorkány elmeséli nekünk a Luca-nap eredetét és a hozzá fűződő boszorkányos hiedelmeket (pl. Luca székének készítése, lucabúza ültetése). A foglalkozás második felében Luca segítségével megtanuljuk, hogyan készítsünk hagymakalendáriumot, a boszorkány pedig a jól viselkedő gyerekeknek olvadt viaszból megjósolja a jövőt.

Az időszaki kiállításhoz kapcsolódó foglalkozások

Jelenleg nincs időszaki kiállításhoz kapcsolódó foglalkozásunk!

Kérjük, nézzen be később!

 

 

Bővebb információ:

Széchényi Ferenc Tájmúzeum

Ebes, 4211  Ady Endre u. 6-8.

Tel: 52-366-136; 20-404-8044

e-mail: ebesmuzeum@gmail.com